เลือกหน้า

วัันที่ 6 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 13.30 น
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ยล.1  ได้รับการประสานงานจากมูลนิธิฮิลาลอะห์มัรสาขารือเสาะขอช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศูนย์ยะลากลับพักฟื้นภูมิลำเนา พื้นที่ รือเสาะ จ.นราธิวาส ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ยล.1  พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าดำเนินการดังกล่าวส่งยังภูมิลำเนา  ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ