เลือกหน้า

วันที่ 17 มีนาคม 2564

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการสะบ้าย้อย  ส.ข 1 ได้รับประสานงานจากศูนย์ปฏิบัติการสะบ้าย้อยเข้าร่วม ให้ความรู้ การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR -AED ให้กับเด็กนักเรียนและลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้าย้อยวิทยาทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัรได้จัดทีมอาสาสมัคร และอุปกรณ์ ในการให้ความรู้

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669/098-676-3909 
# 0862906674
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ สข.1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสะบ้าย้อย

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ