เลือกหน้า

วันที่ 27 / 01 / 2560 เวลาประมาณ 18.00 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติงานนราธิวาส (นธ.1)  ร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ออกเดินทางช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 27 – 30 มกราถม 2560

รายชื่อสถานศึกษาที่ขอรับความช่วยเหลือมีดังต่อไปนี้

  1. โรงเรียนวัดควรสมบูรณ์ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2. โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
  3. โรงเรียนบ้านปากบางกลม ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  4. ศูนย์เด็กเล็กท่าประจะ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพบางส่วน

 

#ในโอกาศนี้ทางมูลนิธิฯต้องขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้บริจาคเพื่อช่วยเหลื่อผู้ประสบอุกภัยในครั้งนี้ด้ววย….#สิ่งของถึงมือประชาชนเรียบร้อยเเล้วครับ….#โอกาศหน้าเจอกันใหม่เมื่อประชาชนต้องการ….#ขอบคุณครับ
ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคร่วมสมทบได้ที่มูลนิฮิลาลอะห์มัรทุกสาขา

#มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรเมืองนราธิวาส
– พบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย -เหตุฉุกเฉิน – ส่งศพ – เคลื่อนผู้ป่วย
โทรด่วนเบอร์ 0883934531 หรือ 1669

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ