มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยล.1 รับการประสานจากโรงพยาบาลรามันให้ ว.4 รับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่เพื่อกลับบ้าน เนื่องจากหมออนุญาตให้กลับบ้านได้

64

4/02/2560
เวลาประมาณ 12.30 น
หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการรามันรับการประสานจากโรงพยาบาลรามันให้ ว.4 รับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่เพื่อกลับบ้าน เนื่องจากหมออนุญาตให้กลับบ้านได้ ทางหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 จึงจัดโมบายที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพญาพร้อมกำลังอาสาสมัครหญิง เข้า ว.4 รับผู้ป่วยกลับยังภูมิลำเนา ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

ทีมงาน หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน
อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทรเลย ๑๖๖๙/๐๘๘-๓๙๓๒๐๓๘/๐๘๕-๖๗๓๔๖๒๖
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยินดีช่วยเหลือทุกภาคส่วน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ