เลือกหน้า

บทเรียนการเรียนรู้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในชุมชนปะกาฮารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ทำให้คนในชุมชนหันมาเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับน้ำ และเตรียมพร้อมเฝ้าระวังภัยพิบัติ จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ใน แลต๊ะแลใต้ ตอน ปะกาฮะรัง ชุมชนเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ


อาสาสมัครมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร : ร่วมใจช่วยน้ำท่วม พื้นที่ บ้านจางา-ปากาฮารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี

นาทีที่ 13.00 – 16.00  ตอนจิตอาสาฮิลาลอะห์มัร กับรายการแลต๊ะแลใต้ : ปะกาฮารัง ชุมชนเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ ทางช่องThai PBS  (12 ก.พ.2560)

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=OFMrUGuH7hQ&app=desktop