Browsing

วีดีโอ

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(สข.1) พบร่างผู้เสียชีวิต เคลื่นย้ายส่งยังโรงพยาบาลสะบ้าย้อย

วันที่ 09 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 12.30 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสะบ้าย่อย สข. 1 รับแจ้งจากลูกข่ายมีชาวบ้านพบร่างผู้เสียชีวิต พื้นที่ ม.5 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลาทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ สข.1…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.2) รวมพิธีเปิด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร ช่วงเทศกาลปีใหม่…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการบันนังสตา รวมพิธีเปิด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.ถึงวันที่ 3 มค 2561 เทศกาลปีใหม่.2561. "ขับรถมีน้ำใจ.รักษาวินัยจราจร