เลือกหน้า

จากกรณีที่มีกลุ่มพี่น้องชาวไทยพุทธจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนกว่า 300 คน ได้รวมตัวกันและเดินทางไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวานนี้นั้น เพื่อขอพบ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ และนายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผลสืบเนื่องจาก ภายหลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบ ทั้งในพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส อ.มายอ จ.ปัตตานี และ อ.เทพา จ.สงขลา ติดต่อกัน จนเป็นเหตุให้มีประชาชนผู้บริสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่ เสียชีวิตรวม 10 ราย อีกทั้งยังเป็นเหตุสะเทือนขวัญ ที่สร้างความไม่มั่นใจในการดำเนินชีวิตในพื้นที่ กลุ่มประชาชนดังกล่าวจึงได้เดินทางเข้าร้องขอความเป็นธรรมในการดำรงชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ล่าสุด วันนี้ (4 มี.ค.60) นายสมนึก ระฆัง ประธานเครือข่ายชาวพุทธเพื่อคุ้มครองส่งเสริมพระพุทธศาสนา กล่าวว่า การเข้าพบของกลุ่มชาวพุทธเมื่อวานนี้(3 มี.ค.60) หลังจากที่ได้มีการพูดคุย และประชุมหารือ ทางกลุ่มประชาชนชาวไทยพุทธ ในนามเครือข่ายชาวพุทธเพื่อคุ้มครองส่งเสริมพระพุทธศาสนา ได้เสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลจำนวนทั้งหมด 12 ข้อ ดังนี้

▪1.ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ติดตามคนร้าย เข้าคุก ไม่มีการอภัยโทษ

▪2.ความเท่าเทียมกันในทุกศาสนา

▪3.ให้ยกเลิกการเจรจาเพราะไม่ได้ผล

▪4.ให้ยกเลิกพาคนกลับบ้าน (พาโจรกลับบ้าน)

▪5.ทบทวนเงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ปอเนาะไม่ควรให้การช่วยเหลือ

▪6.ให้สิทธิต่างๆ เท่าเทียมกัน เช่น สิทธิบุตรสอบเรียนต่อ สอบตำรวจ สอบพยาบาล (ปัจจุบันสนับสนุนแต่อิสลาม)

▪7.การบริหารการปกครองในพื้นที่ ให้ดี พื้นที่ต้องรู้ใครเข้า ใครออก ใครอยู่บ้านไหน

▪8.ปฏิรูปการศึกษา จชต.

▪9.ปฏิรูปพระพุทธศาสนา

▪10.ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

▪11.ประเด็น จนท.รัฐเลือกปฏิบัติ เหตุการณ์ไปสงบเพราะเรื่อง เงิน งบประมาณ

▪12.ให้มีการช่วยเหลือวัด เหมือนที่ช่วยเหลือมัสยิด

ทั้งนี้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. จะได้นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและนำข้อเสนอดังกล่าว เพื่อดำเนินการส่งให้รัฐบาลได้รับทราบต่อไป

ที่มา : http://www.fatonionline.com