‘ความเสี่ยงของฅนกู้ชีพ’

137

“ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยสาเหตุต่างๆ ณ จุดเกิดเหตุ และนำส่งด้วยความฉับไวแข่งกับเวลา อาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากร่างกายของผู้บาดเจ็บ ซึ่งไม่มีโอกาสทราบเลยว่าผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเหล่านั้นเป็นพาหะของเชื้อหรือป่วยเป็นโรคติดเชื้อหรือไม่ “

 


ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)EMIT_1669