เลือกหน้า

วันที่ 20  พ.ย. 2559                                                                                                             เวลา 11.30 น.

อาสาสมัครมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร  ศูนย์ปฏิบัติการรือเสาะ(นธ.2) จังหวัดนราธิวาส  ได้รับแจ้งจากอาสาสมัครแจ้งเหตุ จาก อำเภอเจาะไอร้อง ขอความช่วยเหลือไปรับ ญานาสะห์(ศพ)  จากโรงพยาบาลสงขลา ส่งภูมิลำเนา

ผู้เสียชีวิต ทราบชื่อ นายอับดุลตอเล็บ ดอแม ที่อยู่  98 ม.8 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

17

19

cr : ภาพ / เนื้อข่าว  ห้องไลน์กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ