Browsing Category

กิจกรรมอาสาสมัคร

มูลนิธิฮิลาลมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(สข.1) รับร่างผู้เสียชีวิต (โควิด19 )ทำพิธีทางศาสนา

วันที่ : 12 กันยายน 2564  เวลาประมาณ  11.30น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการสะบ้าย้อย  ส.ข 1 ได้รับแจ้งจากมูลนิธิฅนช่วยคนให้ ร่วมภารกิจนำร่างผู้เสียชีวิต กลับพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ศูนย์จึงสั่งการรถ โมบาย01 พร้อมกำลังเข้าตรวจสอบ…

มูลนิธิฮิลาลมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(สข.1) รับร่างผู้เสียชีวิต (อุบัติเหตุ)ทำพิธีทางศาสนา

วันที่ : 11 กันยายน 2564  เวลา : 18.30 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการสะบ้าย้อย  ส.ข 1   ได้รับแจ้งจากญาติผู้เสียชีวิต ให้รับร่างผู้เสียชีวิตทีโรงพยาบาลเทพา ศูนย์จึงสั่งการรถ โมบาย 01 พร้อมกำลังเข้าตรวจสอบ เบื้องต้นเป็นผู้เสียชีวิต…

มูลนิธิฮิลาลมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(สข.1) รับร่างผู้เสียชีวิต (โควิด19) ทำพิธีทางศาสนา

วันที่ : 10 กันยายน 2564  เวลา : 15.30 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการสะบ้าย้อย  ส.ข 1  ได้รับแจ้งจากญาติผู้เสียชีวิต ให้รับร่างผู้เสียชีวิตทีโรงพยาบาลสะบ้าย้อย ศูนย์จึงสั่งการรถ โมบาย 01 พร้อมกำลังเข้าตรวจสอบ…

มูลนิธิฮิลาลมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(สข.1) รับผู้ป่วยฉุกเฉิน ส่ง รพ.สะบ้าย้อย

วันที่  10  กันยายน 2564 เวลา : 09:28 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการสะบ้าย้อย  ส.ข 1  ได้รับแจ้งจากญาติผู้ป่วย มีผู้ป่วยฉุกเฉินมีอาการปวดครรภ์คลอด พื้นที่ ม.1 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ศูนย์จึงสั่งการรถโมบาย 01…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร (ปน.1) นำร่างผู้เสียชีวิต (Covid-19) ทำพิธีทางศาสานา

วันนี้ 7 กันยายน 2564  เวลาประมาณ 10.30  น. ได้รับการประสานงานจากญาติผู้เสียชีวิต covid-19 ให้รับศพ ณ โรงพยาบาลปัตตานี จำนวน 2 ศพ ทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร นำอาสาสมัครรับศพที่โรงพยาบาลปัตตานี นำไปฝังที่กูโบร์ เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา…

มูลนิธิฮิลาลมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(สข.1) รับผู้ป่วยจาก รพ. กลับภูมิลำเนาต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

วันที่   29 สิงหาคม 2564 เวลา : 10.20 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการสะบ้าย้อย  ส.ข 1   ได้รับแจ้งจากญาติผู้ป่วย ขอความช่วยเหลือรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ศูนย์จึงสั่งการรถโมบาย01…

มูลนิธิฮิลาลมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(สข.1) นำร่างผู้เสียชีวิต (Covid-19) ทำพิธีทางศาสานา

วันที่   28 สิงหาคม 2564 เวลา : 07.30 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการสะบ้าย้อย  ส.ข 1 ได้รับแจ้งจากญาติผู้เสียชีวิต ให้รับร่างผู้เสียชีวิตทีโรงพยาบาลหาดใหญ่ ศูนย์จึงสั่งการรถ โมบาย 01 พร้อมกำลังเข้าตรวจสอบ เบื้องต้นเป็นผู้เสียชีวิต…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(สข.2) นำส่งผู้ป่วย จาก รพ.หาดใหญ่ ส่ง รพ.สุไหงโกลก

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ ปฎิบัติการอำเภอจะนะ สข.2 ได้รับแจ้งจากญาติของผู้ป่วยต้องการย้ายจาก รพ.หาดใหญ่ไป รพ.สุไหงโกลก  ทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ได้จัดทีมอาสาสมัคร เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จาก  รพ.หาดใหญ่ไป…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร (ปน.1) อุบัติเหตุ พบผู้บาดเจ็บ 2 ราย ส่ง รพ.สะบ้าย้อย

วันที่   27 สิงหาคม 2564  เวลา : 12.55 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการยะหริ่ง ปน.1 ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี มีเหตุ จยย.ล้มเอง พื้นที่บ้านเมาะลาแต ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ศูนย์จึงสั่งการรถโมบาย 01…

มูลนิธิฮิลาลมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(สข.1) อุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ 1 ราย ส่ง รพ.สะบ้าย้อย

วันที่  25 สิงหาคม 2564  เวลา : 20.33 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการสะบ้าย้อย  ส.ข 1  ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี มีอุบัตเหตุ รถจักรยานยนต์ ชนกับรถจักรยานยนต์พื้นที่บ้านเมาะลาแต ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ศูนย์จึงสั่งการรถโมบาย 01…