Browsing Category

กิจกรรมอาสาสมัคร

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1) นำผู้ป่วยฉุกเฉิน ส่ง รพ. รามัน

วันที 28 มีนาคมคม 2562 เวลาประมาณ 08.30 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 รับแจ้งจากศูนย์สั้งการ ร.พ รามัน มีผู้ป่วยปวดภายในของพื้นที่ ม.2 ต.วังพญา  นำทีมกำลังอาสามัครเข้าตรวจสอบถึงที่หมายพบผู้ป่วยเป็นเพศหญิง…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(สข.1) ส่งศพ ไปยังจังหวัดนครพยม

วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 13.30 น. มุลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสะบ้าย้อย ส.ข 1 ได้รับการประสานจากมุลนิธิฮิลาลอะห์มัรอำเภอเมืองนราธิวาสให้ไปรับศพทีอำเภอสายบุรีเพือนำไปยังจังหวัดนครพยม ทางมุลนิธิฮิลาลอะห์มัร…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร (นธ.2) ผู้ศพผู้เสียชีวิต นำส่งที่ โรงพยาบาลรือเสาะ

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 23:50 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการรือเสาะ นธ.2 ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ไปรับผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์ 241 ที่ ม.10 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  นำส่งที่ โรงพยาบาลรือเสาะ และได้ทราบชื่อ…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร (นธ.2) เคลื่อนย้านร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุปะทะ นำส่ง โรงพยาบาลรือเสาะ

วันที่ 1 มีนาคม 256 เวลาประมาณ 09.00 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการรือเสาะ นธ.2 ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรือเสาะ นธ.2  ได้รับแจ้งจาก จนท.รัฐ ให้รับผู้เสียชีวิต จากเหตุปะทะที่ บ.ลาโละ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  ทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1 นำผู้ป่วยฉุกเฉิน เพศหญิง 1 ราย ส่ง รพ. รามัน

วันที 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 15.30 น มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีมีผู้ป่วยออนเพลีย พื้นที่ ม.4 ต.วังพญา  ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ยล.1…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1) อุบัติเหตุ ชาวบ้านตกจากรถมอเตอร์ไซต์ เพศหญิง 1 ราย ส่ง รพ. รามัน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 ได้รับแจ้งจากลูกข่าย มีอุบัติเหตุ ชาวบ้านตกจากรถมอเตอร์ไซต์ พื้นที่ ม.2 ต.กอตอตือร้ะ อ.รามัน จ.ยะลา ถนนสายภายในหมู่บ้าน…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1) นำผู้ป่วยฉุกเฉิน ส่ง รพ.รามัน

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 11.30 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 ได้รับแจ้งจากศูนย์สั้งการ ร.พ รามันให้ออกตรวจสอบผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว พื้นที่ ม.2 ต.วังพญา ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ยล.1…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1) ออกบูทให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขี้นเบื้องต้น ให้กับแก่น้องๆ…

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 09.00 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1) ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขี้นเบื้องต้นการฟื้นคืนชีพหรือ CPR ณ…

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 ได้รับมอบหมายให้กำลังอาสาสมัครร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขี้นเบื้องต้นการเคลื่อนย้ายและการฟื้นคืนชีพหรือ CPR…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1) ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขี้นเบื้องต้นการฟื้นคืนชีพหรือ CPR ณ…

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 ได้รับมอบหมายให้กำลังอาสาสมัครร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขี้นเบื้องต้นการฟื้นคืนชีพหรือ CPR…