มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร (ปน.1) อุบัติเหตุ รถยนต์ ชน รถจักรยายนต์ พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย

วันที 24  กรกฎาคม  2563 เวลาประมาณ 09.45 น.มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอยะหริ่ง ปน.1 ได้รับแจ้งจากหน้าที่ ว่ามีอุบัติเหตุ รถยนต์ ชนกับรถจักรยายนต์ มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย  เป็นเพศชาย อายุประมาณ 20 ปี รู้สึกตัว มีบาดแผลตามร่างกาย…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(สข.1) เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไปยังวัดบางกล่ำ หาดใหญ่ สงขลา

วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 เวลา : 16.30 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร สะบ้าย้อย  ส.ข 1  ได้รับแจ้งจากรพ.เทพา มีญาติผู้เสียชีวิตขอความช่วยเหลือ  รับร่างผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเทพา สงขลา ศูนย์จึงสั่งการรถ โมบาย01 พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าตรวจสอบ…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร (ปน.2) บริการรับส่ง ผู้เสียชีวิต ทำพิธีทางศาสนา

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563มุลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการปะนาเระ ปน. 2 ได้รับประสานจากญาติผู้เสียชีวิต ขอความอนุเคราะห์ ช่วยนำร่างผู้เสียชีวิต (ศพ) ที่บ้านโต้ะแมว ม.5 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ  นำไปละหมาดศพที่มัสยิดอัลตักวา (ปอเนาะพ่อมิ่ง) …

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(สข.1) นำผู้ป่วยจาก รพ.สะเดา ส่งต่อ โรงพยาบาลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

วันที่  9 กรกฎาคม เวลาประมาณ 13.00 นมุลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการสะบ้าย้อย ส.ข 1  ได้รับแจ้งจากญาติผู้ป่วย ขอความช่วยเหลือ รับผู้ป่วยโรงพยาบาลสะเดา สงขลา ศูนย์จึงสั่งการรถ โมบาย01 พร้อมอาสาสมัครเข้าตรวจสอบ เบื้องต้นเป็นผู้ป่วย…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(สข.1) นำผู้ป่วยฉุกเฉิน เพศชาย 1 ราย ส่ง รพ. สะบ้าย้อย

วันที่ 11 มีนาคม  2563 เวลาประมาณ 12.00 นมุลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการสะบ้าย้อย ส.ข 1  ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีผู้ป่วยฉุกเฉินขอความช่วยเหลือ บริเวณเชิงเขาบ้านคอลอมุดอ ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1) เคลื่อนย้าย ผู้เสียชีวิตกลับยังภูมิลำเนา จ.นราธิวาส

วันที่ 07 มีนาคม  2563 เวลาประมาณ 22.30 น มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 ได้รับการประสานจากญาติผู้เสียชีวิตขอช่วยเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา กลับยังภูมิลำเนา พื้นที่ ม.6 บ้านบูดง อ.รือเสาะ…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1) อุบัติเหตุ พบผู้บาดเจ็บ 2 ราย

วันที่ 07 มีนาคม  2563 เวลาประมาณ 19.05 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการ รพ. รามัน มีอุบัติเหตุรถชนในพื้นที่ ถนนสาย รามัน-ยะลา บ.บูเก๊ะคละ ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ยล.1…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(นธ.1) อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

วันที่ 04  มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 10:00 น.มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองนราธิวาส นธ. 1 ได้รับประสานงานจาก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุม…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(สข.1) อุบัติเหตุ รถยนต์ ชนกับรถจักรยายนต์ พบผู้บาดเจ็บ เพศหญิง 2 ราย

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์​ 2563 เวลา :  16.15 น. มุลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการสะบ้าย้อย ส.ข 1 ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ มีรถยนต์ ชนกับรถจักรยายนต์ หน้ามัสยิดบ้านคอลอมุดอ ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  มุลนิธิฮิลาลอะห์มัร…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(นธ.1) ซ้อมแผนเผชิญเหตุ (ระเบิด) บริเวณ ถนนบายพาส ตำบลบางนาค อำเภอเมือง…

วันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 09:00 น.มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองนราธิวาส นธ. 1 ได้รับประสานงานจากหน่วยงานด้านความมั่นคง  เข้าร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ (เหตุ511 ระเบิด) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งเจ้าที่ตำรวจ ทหาร…