มูลนิธิฮิลาลมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(สข.1) รับผู้ป่วยจาก รพ. กลับภูมิลำเนาต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

วันที่   29 สิงหาคม 2564 เวลา : 10.20 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการสะบ้าย้อย  ส.ข 1   ได้รับแจ้งจากญาติผู้ป่วย ขอความช่วยเหลือรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ศูนย์จึงสั่งการรถโมบาย01…

มูลนิธิฮิลาลมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(สข.1) นำร่างผู้เสียชีวิต (Covid-19) ทำพิธีทางศาสานา

วันที่   28 สิงหาคม 2564 เวลา : 07.30 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการสะบ้าย้อย  ส.ข 1 ได้รับแจ้งจากญาติผู้เสียชีวิต ให้รับร่างผู้เสียชีวิตทีโรงพยาบาลหาดใหญ่ ศูนย์จึงสั่งการรถ โมบาย 01 พร้อมกำลังเข้าตรวจสอบ เบื้องต้นเป็นผู้เสียชีวิต…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(สข.2) นำส่งผู้ป่วย จาก รพ.หาดใหญ่ ส่ง รพ.สุไหงโกลก

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ ปฎิบัติการอำเภอจะนะ สข.2 ได้รับแจ้งจากญาติของผู้ป่วยต้องการย้ายจาก รพ.หาดใหญ่ไป รพ.สุไหงโกลก  ทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ได้จัดทีมอาสาสมัคร เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จาก  รพ.หาดใหญ่ไป…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร (ปน.1) อุบัติเหตุ พบผู้บาดเจ็บ 2 ราย ส่ง รพ.สะบ้าย้อย

วันที่   27 สิงหาคม 2564  เวลา : 12.55 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการยะหริ่ง ปน.1 ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี มีเหตุ จยย.ล้มเอง พื้นที่บ้านเมาะลาแต ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ศูนย์จึงสั่งการรถโมบาย 01…

มูลนิธิฮิลาลมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(สข.1) อุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ 1 ราย ส่ง รพ.สะบ้าย้อย

วันที่  25 สิงหาคม 2564  เวลา : 20.33 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการสะบ้าย้อย  ส.ข 1  ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี มีอุบัตเหตุ รถจักรยานยนต์ ชนกับรถจักรยานยนต์พื้นที่บ้านเมาะลาแต ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ศูนย์จึงสั่งการรถโมบาย 01…

มูลนิธิฮิลาลมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(สข.1) นำร่างผู้เสียชีวิต ส่ง รพ.สะบ้าย้อย

วันที่  21 สิงหาคม 2564 เวลา : 16.30 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการสะบ้าย้อย  ส.ข 1  ได้รับแจ้งจาก รพ.สะบ้าย้อย ขอความช่วยเหลือรับร่างผู้เสียชีวิตพื้นที่ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ศูนย์จึงสั่งการรถโมบาย 01…

มูลนิธิฮิลาลมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(สข.1) อุบัติเหตุ พบ ผู้บาดเจ็บ 1 ราย ส่ง รพ.สะบ้าย้อย

วันที่  21 สิงหาคม 2564  เวลา : 16.04 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการสะบ้าย้อย  ส.ข 1  ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการจังหวัดสงขลา ให้ออกตรวจสอบเหตุ รถจักรยานยนต์ ชนกับรถยนต์กะบะ พื้นที่ หมู่ 5 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา…

มูลนิธิฮิลาลมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(สข.1) นำร่างผู้เสียชีวิต ทำพิธีทางศาสานา

วันที่   20 สิงหาคม 2564  เวลา : 20.30 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการสะบ้าย้อย  ส.ข 1 ได้รับแจ้งจากญาติผู้เสียชีวิต ขอความช่วยเหลือรับผู้เสียชีวิตไปยังกูโบร์(สุสาน)บ้านแลแบง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ศูนย์จึงสั่งการรถโมบาย 01…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร (ปน.1) นำร่างผู้เสียชีวิต (covid-19) ทำพิธีทางศาสานา

วันที่ 15 สิงหาคม  2564  เวลา 09.30 น. มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการยะหริ่ง ปน.1 ได้รับการประสานงานจากญาติผู้เสียชีวิต covid-19 ให้รับศพ ณ โรงพยาบาลปัตตานี จำนวน 2 ศพ ทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร นำอาสาสมัครรับศพที่โรงพยาบาลปัตตานี…

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(สข.2) รับผู้เสียชีวิต ทำพิธีทางศาสานา

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ  10.30น มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ ปฎิบัติการอำเภอจะนะ สข.2  ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านโคกเค็ด ต.บ้านนา อ.จะนะ ให้รับส่งผู้เสียชีวิต จาก ม.2 ต.บ้านนา จากมัสยิด ซอลีฮุดดีน ม.2…