มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร (ปน.1) นำร่างผู้เสียชีวิต (Covid-19) ทำพิธีทางศาสานา

1

วันนี้ 7 กันยายน 2564  เวลาประมาณ 10.30  น.
ได้รับการประสานงานจากญาติผู้เสียชีวิต covid-19 ให้รับศพ ณ โรงพยาบาลปัตตานี จำนวน 2 ศพ ทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร นำอาสาสมัครรับศพที่โรงพยาบาลปัตตานี นำไปฝังที่กูโบร์ เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:061-2491303-073-313321
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ปน.1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะหริ่ง

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาล