มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร (นธ.1) อุบัติเหตุ (จยย+จยย) อ.เมืองจ.นราธิวาส

91

วันที่ 24 ก.พ 60 เวลาประมาณ  20.55 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการเมืองนราธิวาส ออกเหตุ ว.40 ( จยย+จยย)
ชุมชนสมัยอณาจักร ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย

 

ทีมงาน หน่วยกู้ชีพ นธ.1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการเมืองนราธิวาส
อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทรเลย ๑๖๖๙/๐๘๘-๓๙๓-๔๕๓๑
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยินดีช่วยเหลือทุกภาคส่วน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ