มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(นธ.1) รับร่างเด็กเสียชีวิต จาก รพ.นธ. ส่งพื้นทึ่ อ.จะแนะ จ.นราฯ

72

วันที่  8/7/60 เวลาประมาณ 12.20 น.

นธ.1 ออกรับร่างผู้เสียชีวิต จาก รพ.นธ. ดช.มูฮำหมัดไอย์มัน ดอเล๊าะ อายุ 3 เดือน ส่งพื้นทึ่ อ.จะแนะ จ.นราฯ

ทีมงาน หน่วยกู้ชีพ นธ.1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการเมืองนราธิวาส
อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทรเลย ๑๖๖๙/๐๘๘-๓๙๓-๔๕๓๑
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยินดีช่วยเหลือทุกภาคส่วน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ