เลือกหน้า

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2559) เวลา 17.00 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการบันนังสตา (ย.ล.2) จังหวัดยะลา ได้มารับนักเรียนที่ป่วยนำส่งโรงพยาบาลบันนังสตา เพื่อตรวจรักษา วินิจฉัยอาการป่วย และนำกลับมายังหอพักโรงเรียน เมื่อเวลา 20.10 น. ด้วยความปลอดภัย
ทางโรงเรียนขอขอบคุณ มูลนิธิที่ได้ให้บริการดังกล่าว และขอให้อัลลอฮทรงตอบแทนคุณงามความดีแก่อาสาสมัครและมูลนิธิ อามีน

s__16130072

s__16130071

cr : ภาพ / เนื้อข่าว  ห้องไลน์กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ