เลือกหน้า

วันที่ 15กรกฎาคม 2560  เวลาประมาณ 22.30 น
หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอรามัน รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุโรงพยาบาลรามันมีผู้ป่วยฉุกเฉิน ม.7 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพย.ล1 พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าตรวจสอบถึงที่หมายพบผู้ป่วยเป็นเพศชาย 1 ราย มีอาการ เวียนศรษะ ออนแรง กำลังอาสาสมัครได้ทำการจัดท่าผู้ป่วยและนำเคลื่อนย้ายตัวส่งยังโรงพยาบาลรามัน

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉถกเฉิน
โทร 1669/0883932038/0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ