เลือกหน้า

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560   เวลา 04.00 น
หน่วยกู้ชีพ (ย.ล1) มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร รับแจ้งจากประชาชนขอโมบายเข้ารับร่างผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (มอ หาดใหญ่)กลับยังภูมิลำเนา

ทางหน่วยจึงจัดโมบาย กู้ชีพ ย.ล1 พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้ารับร่างผู้เสียชีวิตถึงที่หมายพบร่างผู้เสียชีวิต เพศชาย 1 ราย กำลังอาสาสมัครได้ทำการเคลื่อนย้ายส่งยังภูมิลำเนา ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ