(ยล.1) : เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต จากพื้นที่วังพญา นำส่ง บ.แหร่ อ.ธารโต จ.ยะลา

97

วันที่ 12 สิงหาคม 2560   เวลาประมาณ 19.10 น
ทางหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 รับการประสานจากประชาชนขอโมบายเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทางหน่วยจึงจัด
โมบายกู้ชีพ ย.ล1 พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าตรวจสอบถึงที่หมายพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิง 1 ราย
กำลังอาสาสมัครได้ทำการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตจากพื้นที่วังพญา
นำส่งยัง บ.แหร อ.ธารโต จ.ยะลา

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ