เลือกหน้า

วันที่ 16 ธันวาคม 2560
เวลาประมาณ 17.10 น.

หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน
รับแจ้งจากย.ล1-001หัวหน้าหน่วย
มีป่วยฉุกเฉินมีอาการปวดท้องออนแรง
เป็นเป็นเพศหญิง1รายอายุ14ปี ทีเกิดเหตุม.7ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ย.ล1 เข้าตรวจสอบพร้อมกำลังอาสาสมัครได้ทำการจัดจัดท่าผู้ป่วย
และนำเคลื่อนย้ายส่งยังโรงพยาบาลรามัน

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ