มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1) : จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนจิตอาสากู้ชีพ-กู้ภัย ให้กับโรงเรียนรามันศิรีวิท อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

59

วันที่ 6 ธันวาคว 2560 ณ โรงเรียนรามันศิรีวิท ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
มูลนิธิฮิลาลาอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการฯ อำเภอรามัน (ยล.1) ดำเนินจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนจิตอาสากู้ชีพ-กู้ภัยในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนรามันศิรีวิท จำนวน 50 คน มีหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย
1.เรื่องการสร้างจิตสำนึกการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
2.เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดย..เจ้าหน้าที่สสอ.รามัน
3.เรื่อง อาสาแจ้งเหตุและฝึกปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น โดย..เจ้าหน้าที่มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการ  อำเภอรามัน(ยล.1)

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ