เลือกหน้า

วันที่ 20ธันวาคม 2560
เวลาประมาณ 13.15นหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน
รับแจ้งจากลูกข่าย
มีป่วยจิตเวชทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ย.ล1 พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติพบผู้ป่วยเป็นเพศหญิง2 รายมีอาการทางจิต เอะอะโวยวาย กำลังอาสาสมัครได้ทำการจัดท่าผู้ป่วยและนำเคลื่อนย้ายส่งยังโรงพยาบาลรามัน
สถานที่ทีเกิดเหตุ ณ ม.2
ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ