เลือกหน้า

วันที่ิ 4 มกราคม 61 เวลา 10.00

มูลนิธิฮิลาลอะัห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการ จะนะ รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.บ้านนา อ.จะนะ ว่าไห้ไปรับผู้ป่วยจิตให้ไปส่ง รพ. สงขลา ผู้ป่วยชื่อ นายมูฮัมมัดซอดิ๊ก หมะหลี อายุ 23 ปี 123/1 ม.6 ต.บ้านนา .มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรจะนะนำส่ง รพ.สงขลาเป็นที่เรียบร้อย

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669/0883938199
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ส.ข 2 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอจะนะ

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ