เลือกหน้า

วันที่ 31 ธค 60

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฎิบัติการอำเภอจะนะแสตนบายจุดตรวจหน้าเทศบาลบ้านนาเฝ้าระวัง เหตุ 7 วันอันตราย ร่วมกับศูนย์ป้องกัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669/0883938199
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ส.ข 2 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอจะนะ

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ