เลือกหน้า

วันที่ 30 ธันวาคม 2560
เวลาประมาณ 23.46 น
หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน
รับแจ้งจากพลเมืองดี
มีป่วยฉุกเฉินมีอาการแน่นหน้าอกหายใจเหนื่อย
เป็นเป็นเพศขาย 1 รายอายุ 60 ปี ทีเกิดเหตุ
ณ ม.2ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ย.ล1 เข้าตรวจสอบพร้อมกำลังอาสาสมัครได้ทำการจัดจัดท่าผู้ป่วย
และนำเคลื่อนย้ายส่งยังโรงพยาบาลรามัน

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ