เลือกหน้า

วันที่ 9 มกราคม 2561
เวลาประมาณ 14.00 น
หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน
รับแจ้งจาก รพ.สต วังพญา มีป่วยฉุกเฉินมีอาการปวดภายในท้องออนแรง
อายุ 49 ปี ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ย.ล1 เข้าตรวจสอบถึงที่หมายพบผู้ป่วยเป็นเพศหญิง 1 รายกำลังอาสาสมัครได้ทำการจัดจัดท่าผู้ป่วย และนำเคลื่อนย้ายส่งยังโรงพยาบาลรามัน

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ