มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(สข.2) นำผู้ป่วยติดเตียงหมดนัด ส่ง รพ. จะนะ จังหวัดสงขลา

111

วันที่ 9 มกราคม 2561

เวลาประมาณ 12.30 น

ทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอจะนะ ได้รับแจ้งจากญาติผู้ป่วยให้ไปรับผู้ป่วยติดเตียงหมอนัด มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอจะนะส่ง ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ส่ง รพ.จะนะ จะงหวัดสงขลา ทราบชื่อนายถาวร คงคยะฤทธิ์ อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 9 ม.2 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขล

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669/0883938199
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ส.ข 2 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอจะนะ

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ