เลือกหน้า

วันที่ 17 มกราคม 2561
เวลาประมาณ 16.05 น
หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน
รับแจ้งจาก ยล1 02
มีป่วยฉุกเฉินหมดสติ
ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ย.ล1 พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าตรวจสอบถึงที่หมายพบผู้ป่วยเป็นเพศหญิง 1 รายนอนหมดสติปลุกตื่น ณ บ้านเลขที่ 64/2 ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
กำลังอาสาสมัครได้ทำการจัดจัดท่าผู้ป่วย
และนำเคลื่อนย้ายส่งยังโรงพยาบาลรามัน และได้ประสาน ร.พ รามัน เข้าสนับสนุนระหว่างทางนำส่งผู้ป่วยยังโรงพยาบาลรามัน

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ