เลือกหน้า

วันที่ 18 มกราคม 256

เวลาประมาณ 06.20 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอรือเสาะ นธ2 ได้รับแจ้งจากหน่วย ปกครอง ท้องถิ่น อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ขอความช่วยเหลือไปรับ ศพเพศชาย อายุ 80 ปี เสียชืวิตที่ห้องCcu รพ.นรา เพื่อนำส่งภูมิลำเนา บ้านปาฆาจีนอ ม.1 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ทีมอาสาสมัครมูลนิธิฮิลาลอะห์มัรไดดำเนินการ ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเรัยบร้อย

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:094-1306907
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ น.ธ 2  มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรือเสาะ

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ