มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1) รับผู้ป่วยอาการออนแรงเพศหญิง 1 ราย ส่ง รพ. รามัน จ.ยะลา

55

วันที่ 18 มกราคม 2561
เวลาประมาณ 12.30 น
หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน
รับแจ้งจาก รพ.สต วังพญา มีป่วยฉุกเฉินมีอาการหายใจเหนื่อย ออนแรง
ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ย.ล1 เข้าตรวจสอบถึงที่หมายพบผู้ป่วยเป็นเพศหญิง 1 รายกำลังอาสาสมัครได้ทำการจัดจัดท่าผู้ป่วย และนำเคลื่อนย้ายส่งยังโรงพยาบาลรามัน

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ