เลือกหน้า

วันที่ 18 มกราคม 2561
เวลาประมาณ 22:59น.
หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน
รับแจ้งจากช้าวบ้าน มีผู้ป่วยปวดท้องรุ่นแรง เป็นเพศหญิง1รายทีสถานที่เกิดเหตุ
ณ ม.1 บ.กือแล ต.เนินงามอ.รามัน จ.ยะลา ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ย.ล1 เข้าตรวจสอบพร้อมกำลังอาสาสมัครได้ทำการจัดท่านอนเบื้องต้น และนำเคลื่อนย้ายส่งยังโรงพยาบาลรามัน

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ