มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ปน1) : อำนวยความสะดวกทางถนนในงานวิ่งมาราธอน one huso มอ.ปัตตานี

73

วันที่ 18 มกราคม 2561

เวลาประมาณ 10.00 น.

ทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอยะหริ่ง ได้รับประสานงานจากสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี ให้อำนวยความสะดวกทางถนนในงานวิ่งมาราธอน one huso มอ.ปัตตานี ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2561

บัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:061-2491303-073-313321
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ปน.1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะหริ่ง

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาล