เลือกหน้า

วันที่ 25 มกราคม 2561
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน  พร้อมกำลังอาสามัคร เข้าร่วมการการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ในพื้น ณ ชุดคุ้มครองตำบลวังพญา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ผลการซักซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ