เลือกหน้า

วันที่ 28 มกราคม 2561

เวลาประมาณ 10.00 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา พร้อมอาสาสมัคร 4 นาย ร่วมอำนวยความสะดวก แพทย์สนาม กิจกรรมสานสามัคคี ต้านยาเสพติดในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านบันนังกูแว อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา 1669
073-289334 / 084-965-5596
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยล.2  ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ