มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1) ผู้ป่วยติดเตียงต้องเข้าพบหมอ นำเคลื่อนย้ายส่งยังโรงพยาบาล

100

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
เวลาประมาณ 10.00 น

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน  ย.ล1 รับแจ้งจากชาวบ้านมีผู้ป่วยติดเตียงต้องเข้าพบหมอ ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลาทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ เข้าตรวจสอบพร้อมกำลังอาสาสมัครได้ทำการจัดจัดท่าผู้ป่วย
และนำเคลื่อนย้ายส่งยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลา

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ