เลือกหน้า

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
เวลาประมาณ 11.27 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 รับแจ้งจากลูกข่ายมีผู้บาดเจ็บล้มจักยานพื้นที่ ม.2 ต.กอตอตือร้ะ อ.รามัน จ.ยะลา ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ขีพ  พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าตรวจสอบถึงที่หมายพบผู้บาดเจ็บเป็นเพศหญิง 1 ราย มีแผลเปิดบริเวณศรีษะปวดบริเวณสะโพกและขาด้านขวากำลังอาสาสมัครได้การปิดแผลเปิดบริเวณศรีษะและทำการดามขาด้านขวาพร้อมจัดท่าผู้ป่วยและนำเคลื่อนย้ายส่งยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลา

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ