เลือกหน้า

วันที่ 13 กุมภาพันธ 2561

เวลาประมาณ 12.30 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอจะนะ สข.2 ได้รับแจ้งจากญาติผู้ป่วยขอความช่วยเหลือใหัรับผู้ป่วยติดเตียงหมอนัดกายภาพบำบัดที่ โรงพยาบาลจะนะ ทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัรได้จัดโมบายพร้อมกำลังอาสารับส่งเป็นที่เรียบร้อย

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669/0883938199
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ส.ข 2 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอจะนะ

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ