มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1) อบรมฟืนฟูและพัฒนาศักยภาพในการให้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

95

วันที่14 กุมภาพันธ์2561
เวลาประมาณ 08.30 น
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยล.1 ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันเข้าร่วมการอบรมฟืนฟูและพัฒนาศักยภาพในการให้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในทุกมิติพร้อมรับมอบใบประกาศนียบัตร (ชุดปฏิบัติการดีเด่น)
มอบโดย นายแพทย์ รอซาลี ปัตยบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามันในการทางหน่วยต้องขอขอบคุณมาเป็นอย่างสูงณ โอกาสนี้ด้วย

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ