มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1) นำผู้ป่วยปวดท้องฉุกเฉิน ส่ง รพ.รามัน

53

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
เวลาประมาณ 08.30 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน  ย.ล1 ได้รับแจ้งจากลูกข่าย มีผู้ป่วยปวดท้องปัสสาวะไม่ออก พื้นที่ ม.2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ย.ล1 พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าตรวจสอบถึงที่หมายพบผู้ป่วยเป็นเพศชาย 1 ราย มีอาการปวดท้องปัสสาวะไม่ออก กำลังอาสาสมัครได้ทำการจัดท่าผู้ป่วยและนำเคลื่อนย้ายส่งยังโรงพยาบาลรามัน

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ