มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1) เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงจาก รพ.รามัน กลับภูมิลำเนา ในพื้นที่อ.รามัน

70

วัันที่ 22 มีนาคม 2561
เวลาประมาณ 14.00 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน  ย.ล1 ได้รับการประสานจากญาติ มีผู้ป่วยติดเตียงต้องการกลับภูมิลำเนาทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ย.ล1 พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลรามันกลับยังภูมิลำเนา ม.6 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ