มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(นธ.2) นำผู้ป่วยติดยาเสพติด ส่งบำบัด ณ. ปอเนาะเกาะกำ จ.กระบี

2,281

วันที่ 10 เมษายน 2561

เวลาประมาณ 08.00 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือประชาชน นธ2 ได้รับแจ้งจากผู้เป็นเเม่ของผู้ป่วยติดยาเสพติด ช่วยเนำส่งลูกชายเพื่อบำบัดรักษา ทีมอาสาสมัครพร้อมปฎิบัติการ ไปรับผู้ป่วย ณ.ฐาน ฉก.ทพ ๔๕๑๖ ส่งไป ณ.ศูนย้บำบัดฯปอเนาะเกาะกำ จ.กระบี

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:094-1306907
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ น.ธ 2  มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรือเสาะ

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ