เลือกหน้า

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
เวลาประมาณ 09.00 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 ออกให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนกำลังภาคประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขั้นเบื้องต้น และการแจ้งเหตุที่ถูกถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่ ณ กรมทหารพรานที่ 41 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ