เลือกหน้า

วันที่ 25เมษายน 2561
เวลาประมาณ 11.55 น

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุโรงพยาบาลรามันให้ออกตรวจสอบเหตุ มีคนเป็นลม พื้นที่ มัสยิด ม.1 ต.กอตอตือร้ะ อ.รามัน จ.ยะลา ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ย.ล1 พร้อมกำลังอาสามัครเข้าตรวจสอบถึงที่หมายพบผู้ป่วยเป็นเพศชาย 1 ราย นอนนิ่งปลุกตื่นออนเพลีย กำลังอาสาสมัครได้ทำการจัดท่าผู้ป่วยและนำส่งโรงพยาบาลรามัน

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ