เลือกหน้า

วันที่ 25 เมษายน 2561
เวลาประมาณ 17.30 น

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 มีผู้บาดเจ็บตกจากที่สูง ณ กองร้อยทหารพราน 4113       บ.บูเก๊ะจือฆา ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ย.ล1 พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าตรวจสอบถึงที่หมายพบผู้บาดเจ็บเป็นเพศชาย 1 ราย ปวดบริเวณหลังและปวดขาข้างซ้ายและแขนซ้ายกำลังอาสาสมัครได้การด้ามแขนด้ามขาและดามบริเวณด้านหลังเพื่อลดอาการบาดเจ็บและการกระทบน้อยที่สุด และได้นำส่งยังโรงพยาบาลศูนย์ ยะลา

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ