เลือกหน้า

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
เวลาประมาณ14.00 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1  ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันรับการประสานจากญาติมีผู้ป่วยต้องการกลับภูมิลำเนาพิ้นที่ ต.วังพญาอ.รามัน จ.ยะลาทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ย.ล1 พร้อมกำลังอาสาสมัครได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนำส่งภูมิลำเนา บ.บูเก๊ะจือฆา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ