เลือกหน้า

 

วัน ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
เวลาประมาณ ๐๐.๔๐ น ทางหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร สาขารามัน
รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุโรงพยาบาลรามัน ให้ตรวจสอบผู้ป่วยฉุกเฉิน
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ ทางหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร จึงจัดโมบายกู้ชีพ ย.ล1. พร้อม ว.๓๐ เข้า ว.๔ ว.๑๕ ผู้ป่วยเพศชาย ๑ ราย มีอาการ ตัวร้อนไข้สูง ว.๓๐ จึงได้ทำการจัดท่าผู้ป่วยและนำส่งโรงพยาบาลรามัน
CR..ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร รามัน
อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน โทรเลย ๑๖๖๙/-๐๘๘-๓๙๓๒๐๓๘/๐๘๕-๖๗๓๔๖๒๖
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยินดีช่วยเหลือทุกภาคส่

 

cr : ภาพ / เนื้อข่าว  ห้องไลน์กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ