เลือกหน้า

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561   เวลาประมาณ 07:30 น
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา ยล.2 ทางโรงเรียนบ้านเตาปูน ได้ประสานทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา ยล.2 ช่วยอำนวยความสะดวกขบวนพาเหรดโครงการกีฝ้าสี สานสัมพันธ์ เตาปูน โดยทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา ยล.2 ได้ส่งอาสาสมัคร 10 นาย อำนวยความสะดวกขบวนพาเหรด ของโรงเรียนบ้านเตาปูน

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา 1669
073-289334 / 084-965-5596
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยล.2  ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ