เลือกหน้า

ขอเชิญคนไทย ร่วมส่งน้ำใจสู่ชาวใต้ที่ประสบอุทกภัย

บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค (เรือ น้ำดื่ม อาหารแห้ง)

หรือร่วมบริจาคเงินที่บัญชี  ‘มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร’

ธนาคารกรุงไทย  สาขาเจริญประดิษฐ์ บัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 929-0-18150-8

สอบถามเพิ่มเติม : 073-313321  , 084-859-7410

 

ท่านสามารถติดต่อเพื่อบริจาค สิ่งของ อาหารแห้ง ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมเด็ก เทียน ให้กับผู้ประสบภัย ได้นะค่ะ ณ ศูนย์กลางประสานงานมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร และศูนย์ปฏิบัติการมูลนิธิฯในแต่ละพื้นที่
ซึ่งทางเราจะรวบรวมสิ่งของ อาหารแห้ง ยารักษาโรค และน้ำดื่ม ไปมอบให้กับพี่น้องที่ประสบภัยในครั้งนี้

ติดต่อประสาน
1.ศูนย์กลางประสานงานมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร
Tel .084-8597410
2.ศูนย์ปฏิบัติการยะหริ่ง จ.ปัตตานี
Tel.081-5439167
3.ศูนย์ปฏิบัติการปะนาเระ จ.ปัตตานี
Tel.080-0356944
4.ศูนย์ปฏิบัติการรามัน(วังพญา) จ.ยะลา
Tel.088-3932038
5.ศูนย์ปฏิบัติการบันนังสตา จ.ยะลา
Tel.084-9655596
6.ศูนย์ปฏิบัติการเมืองนราธิวาส
Tel.088-3934531
7.ศูนย์ปฏิบัติการรือเสาะ จ.นราธิวาส
Tel.094-1309657
8.ศูนย์ปฏิบัติการสะบ้าย้อย จ.สงขลา
Tel.086-2906674
9.ศูนย์ปฏิบัติการจะนะ จ.สงขลา
Tel.088-3938199
10. ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ฉลุง จ.สตูล
Tel.086-7920162