ขอขอบคุณ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ และ อสมท. ที่สนับสนุนถุงยังชีพ น้ำดื่ม และยารักษาโรค

204

ขอขอบคุณ นายแพทย์เกรียงศักดิ์และภรรยา บุคลากรทุกๆท่าน คลีนิคชุมชนอบอุ่นหมอเกรียงศักดิ์ ที่ได้มอบยารักษาโรค จำนวน 500 ชุด และ น้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด ให้กับทางมูลนิธิฯเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
และยังเป็นสื่อกลาง ช่วยประสานงาน กับ อสมท. เพื่อให้ได้มาถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด และน้ำดื่ม 200 แพค