เลือกหน้า

วันเสาร์ ที่ 21 ม.ค. 2560

หน่วยกู้ชีพ  มูลนิธิฮิลาลอะหมัร ศูนย์ปฏิบัตการอำเภอรามัน (ยล.1) ออก ว.4 ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 นำโดย พ.อ.สิทธิศักดิ์  เจนบรรจง ผบ.ฉก.ทพ.41

จัดกิจกรรมครัวเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  ณ บ้านสะโต หมู่ที่ 5 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ทีมงาน หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน
อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทรเลย ๑๖๖๙/๐๘๘-๓๙๓๒๐๓๘/๐๘๕-๖๗๓๔๖๒๖
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยินดีช่วยเหลือทุกภาคส่วน

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ